Mudrost se ne može saopštiti. Mudrost koju…

Mudrost se ne može saopštiti. Mudrost koju mudrac pokušava da saopšti, zvuči uvek kao ludost.