Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je…

Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnost, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem…