Moja žena je utakmica. To zahteva…

Moja žena je utakmica. To zahteva lojalnost i odgovornost, a vraća mi ispunjenje i mir.