Tražite iskrenost, i makar držali da je…

Tražite iskrenost, i makar držali da je u njoj propast, u njoj je samo spas.