Ne može muškarac varati ženu onoliko koliko se…

Ne može muškarac varati ženu onoliko koliko se žena može praviti da mu je verna.