U svakom je slučaju bolje da se razboritost pokaže…

U svakom je slučaju bolje da se razboritost pokaže onim što se prešuti nego onim što se kaže.