Ja mrzim privilegije i monopole. Sve ono što se ne može…

Ja mrzim privilegije i monopole. Sve ono što se ne može podeliti sa narodnim masama ja kategorički odbijam.