Iskoristite šansu! Ceo život je šansa…

Iskoristite šansu! Ceo život je šansa. Čovek koji stigne najdalje je obično onaj koji se usudio da pokuša.