Reforme izazivaju strah, bole i nema…

Reforme izazivaju strah, bole i nema te šećerne vodice koja će da ublaži bol.