Šta vrede isprazni zakoni…

Šta vrede isprazni zakoni bez primene?