Epiktet citat

Epiktet citat

Ako se o tebi loše govori, i ako je to istina, popravi se; ali ako je laž, smij se.