Antoine Rivarol citat

Antoine Rivarol citat

Strašno je na svijetu, jer s jednakim žarom nastojimo biti sretni, kao i drugima to spriječiti.