Ne treba tražiti razboritost od čoveka koji…

Ne treba tražiti razboritost od čoveka koji nikad nije trezan.