Često se događa da se…

Često se događa da se korisno bori s časnim.