Svaka je žena glumica; što se to manje…

Svaka je žena glumica; što se to manje opaža to je veća glumica.