Može se radi suknje preskakati plot, ali se to…

Može se radi suknje preskakati plot, ali se to, ni u kom slučaju, ne može činiti u suknji.