Voli život koji živiš…

Voli život koji živiš. Živi život koji voliš.