Živi kao da ćeš da napuniš 100 godina, moli se…

Živi kao da ćeš da napuniš 100 godina, moli se kao da ćeš da umreš sutra.