Onaj ko ima strpljivosti može…

Onaj ko ima strpljivosti može imati šta hoće.