Problem sa budućnošću je što ona…

Problem sa budućnošću je što ona obično stigne pre nego što budemo spremni za nju.