Istina nije za sve ljude, već…

Istina nije za sve ljude, već samo one koji je traže.