Previše je tendencije da se pripiše Bogu zlo koje…

Previše je tendencije da se pripiše Bogu zlo koje čovek čini svojom slobodnom voljom.