Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već…

Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina.