Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini…

Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se čini kao jedna minuta. Ali neka sedi jednu minutu na vrućoj peći – to je duže od jednog sata. To je relativnost.