Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva…

Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.