Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam…

Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio.