Čoveku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i…

Čoveku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči ćutati.