Više je za žaljenje onaj koji zbog pameti…

Više je za žaljenje onaj koji zbog pameti izgubi ljubav, nego onaj koji zbog ljubavi izgubi pamet.