Ako bol mora doći, neka to bude brzo…

Ako bol mora doći, neka to bude brzo. Jer život je preda mnom i moram ga iskoristiti što je nabolje moguće. Ako je pred njim izbor, neka se odluči odmah sad. Onda ću ga čekati ili zaboraviti.