Izolacija je dar, sve ostalo je proba vaše izdržljivosti…

Izolacija je dar, sve ostalo je proba vaše izdržljivosti… vaše želje da to- stvarno radite! A vi ćete uspeti. Uprkos odbijanju i slabim prilikama i biće bolje od bilo čega što možete zamisliti.