Postoje gore stvari…

Postoje gore stvari od samoće.