Samo žena može stvoriti porodicu. Ali i porodica…

Samo žena može stvoriti porodicu. Ali i porodica se može raspasti zbog žene.