Oznaka krasnog čoveka je…

Oznaka krasnog čoveka je: Ostati čvrst kada je u problemima!