Dok sam mislio da učim kako da živim, u stvari…

Dok sam mislio da učim kako da živim, u stvari sam učio kako da umrem.