Sve misli koje imaju velike posledice su…

Sve misli koje imaju velike posledice su jednostavne.