Religija je uzdah ucviljena bića, duša sveta…

Religija je uzdah ucviljena bića, duša sveta bez srca, kao i duh prilika bez duha. Ona je opijum naroda.