Lakše je neke strasti se potpuno odreći…

Lakše je neke strasti se potpuno odreći nego u njoj biti umeren.