Ljudi se žale na kratkoću vremena, a…

Ljudi se žale na kratkoću vremena, a jednako se trude da ga prekrate.