Oklevanje se povećava u odnosu na rizik

Oklevanje se povećava u odnosu na rizik u jednakom odnosu sa godinama.