Niko ne zna težinu…

Niko ne zna težinu tuđeg tereta.