Želimo da živimo kao nekada ranije, ali…

Želimo da živimo kao nekada ranije, ali nam istorija to ne dozvoljava.