Ne mogu da radim nešto ako…

Ne mogu da radim nešto ako u tome ne uživam.