Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već…

Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene.