Svako se zlo…

Svako se zlo lako savlada u početku.