Neznalica, sem toga što je na mnogo načina gonjen od vanjskih uzroka i…

Neznalica, sem toga što je na mnogo načina gonjen od vanjskih uzroka i što ne poseduje nikad pravo zadovoljenje duše, živi uz to kao nesvestan sebe, i Boga i stvari, i čim prestane da trpi, u isto vreme prestaje, takode i da postoji. Naprotiv, mudrac, ukoliko se kao takav posmatra, jedva poznaje duševni nemir, nego,… Nastavi čitati Neznalica, sem toga što je na mnogo načina gonjen od vanjskih uzroka i…

Citati O Znanju

Kudikamo je bolje znati o svakoj stvari ponešto nego o jednoj sve.

Citati O Obrazovanju

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne.