Zaista čovek zna samo ako malo zna…

Zaista čovek zna samo ako malo zna. Sa povećanjem znanja raste i sumnja.