Jedina prava mudrost je u saznanju da…

Jedina prava mudrost je u saznanju da ništa ne znaš.