Čovek je slobodan ako može da izabere, a…

Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi.