Demokrit citat

Demokrit citat Jedina razlika između bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sljedećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.

Objavljeno
Kategorizirano kao Autori Označeno