Život bez ijedne gozbe dug je…

Život bez ijedne gozbe dug je put na kome nema krčme.